I går ble konferansen “Kvinner i havet” sjøsatt for en fullstappet sal på Scandic Ørnen. Kathleen Mathisen, Mariann Frantsen og Monica Langeland, initiativtakerne bak Havets verdiskapere, hadde samlet en rekke inspirerende damer og menn til å snakke om det viktige temaet.
Fra venstre: Nina Stangeland, Kahtleen Mathiesen, Monica Langeland og Mariann Frantsen

Mens fiskeri- og havminister Bjørnar Skjæran åpnet konferansen, og konferansier Yrja Oftedahl loset oss trygt gjennom programmet, noterte vi oss noen viktige poeng.

  • Skal sjømatnæringen fremover, så må vi ha likestilling.

Likestilling handler i stor grad om mangfold og inkludering på arbeidsplassen. Næringen trenger ALLE de gode hodene.

For å forhindre diskriminering i næringen er det noen viktige punkter vi må jobbe med:

  • Arbeidsmiljø

Vi må plukke vekk ukultur, tørre å si ifra både når det gjelder oss selv og andre, og vi må ha inn flere kvinner i næringen.

  • Ledelsesansvar

Vi må se holdningsendring i øverste ledd, blant eiere, styrer og ledelse. Dette inkluderer lederutvikling og kunnskap om mangfoldsledelse, klare retningslinjer i organisasjonen, se sine ansatte og ikke alltid velge de som skriker høyest. Mangfold henger direkte sammen med business og suksess, og man må huske å tenke lengre en bunnlinja på kort sikt. 

  • Kompetanse er fremtiden

Arbeidskraft er vår nærings viktigste ressurs. Vi må jobbe aktivt med å rekruttere riktig kompetanse til næringen.

  • Det som måles, blir gjort

Å sette tydelige og klare mål for mangfold i næringen og bedriftene, vil føre til økt bevissthet og gjennomføring. 

  • Vi kan velge

Ta et aktivt standpunkt og velg leverandører og samarbeidspartnere som har fokus på likestilling, mangfold og inkludering i sin organisasjon. 

  • Endring skjer når vi går mot strømmen.

Vi må våge å velge kandidater som er annerledes en oss selv, for å unngå en for homogen organisasjon. De beste menneskene man kan ha rundt seg er de som tørr å være uenige. 

Nina Stangeland avrundet programmet med litt statistikk rundt våre kompetanseprogram Seafood Trainee og Seafood Next, hvor vi ser en omtrentlig 50/50 fordeling mellom jenter og gutter som søker seg mot sjømatnæringen. Dette gir oss håp i havet!