Vi har signert en toårig samarbeidsavtale med Handelens Miljøfond. Sammen skal vi arbeide for å styrke næringens innsats rundt plast.

Vil redusere plastforbruk og øke gjenvinning 

–Ved å inngå samarbeid med Norges største private miljøfond håper vi å gi våre medlemmer bedre mulighet til å arbeide med plastutfordringer, spesielt med tanke på reduksjon av plastforbruk og økende gjenvinning av plast knyttet til sjømatnæringen, sier Administrerende direktør i NCE Seafood Innovation, Nina Stangeland.

Stangeland legger til at de også har en ambisjon om å få i gang flere sirkulære forretningsmodeller rundt plast på tvers av aktørene i klyngen. 

Sjømatnæringen har flere utfordringer knyttet til bruken av plast og derfor er det verdifullt for oss i Handelens Miljøfond å få i gang et samarbeid rundt dette med en aktør som NCE Seafood Innovation som jobber tett med næringen, forteller Cecilie Lind, Daglig leder i Handelens Miljøfond.

Handelens Miljøfond viser blant annet til at gjenstander fra fiskeri og oppdrett ligger på topp målt i vekt blant marint avfall som er kartlagt gjennom strandryddeaksjoner.

Første prosjekt starter på nyåret

Stangeland og Dalen forteller at de arbeider med flere prosjekter som skal settes i gang neste år. 

Allerede på nyåret skal vi starte med å utarbeide en industri-innsiktrapport om plast i havbruksnæringen, men vi har også flere konkrete prosjekter under både arbeid og utvikling i tett samarbeid med HMF, sier Stangeland.

Om samarbeidet og partneren

NCE Seafood Innovation og Handelens Miljøfond har inngått et toårig samarbeid for å styrke næringens arbeid med plast, og det er planlagt en rekke prosjekter i løpet av de neste årene. 

Handelens Miljøfond ble stiftet i 2017, og er Norges største private miljøfond. De finansierer hovedsakelig prosjekter som reduserer produksjon og bruk av plast, og økt resirkulering av plast. Medlemmer av HMF betaler en kontingent på1 krone per plastbærepose de kjøper eller selger i Norge. 

Kontaktpersoner: 

Nina Stangeland, Administrerende Direktør i NCE Seafood Innovation, nina@seafoodinnovation.no +47 94 15 69 56

Cecilie Lind, Daglig leder i Handelens Miljøfond (HMF), cecilie@handelensmiljofond.no
+47 901 10 116

Synnøve Fagerhaug Dalen, Prosjektforvalter sirkulær plastøkonomi (HMF), synnove@handelensmiljofond.no +47 901 26 590