Miljømålinger er helt sentrale verktøy for å forstå forholdene som fisken lever i. Næringen har alltid gjort målinger og besitter mye data som er viktig grunnlag for kunnskap og informasjon. Men dersom de er standardiserte, vil miljømålingene være enda bedre verktøy.

Dette vil Grieg Seafood og NCE Seafood Innovation bidra til og har derfor gått sammen om å lage et kompetanseprogram for standardiserte miljødata.

-Vi har mye data, men så lenge de ikke er standardiserte bruker vi uforholdsmessig mye tid på å sortere og vaske dem, før vi kan analysere og skape verdi av dem, sier Trond Kathenes, digitaliseringsdirektør i Grieg Seafood.

– Derfor må vi øke kunnskapen om hvorfor det er viktig med standardiserte miljømålinger og hvilken nytte vi vil ha av standardiserte datasett.

Bakgrunn i standarden NS 9417

Idéen til kompetanseprogrammet kom opp i forbindelse med revisjonen av NS 9417 som er en standard for terminologi og metoder for dokumentasjon av produksjon av laks og regnbueørret. Den reviderte versjonen var ferdig i november og gir nå også retningslinjer og anbefalinger for standardiserte miljømålinger i næringen.

– Under revisjonen av NS 9417 startet vi utviklingen av et digitalt kompetanseprogram for å øke kunnskapen om hvilken betydning standardiserte miljødata har og forhåpentligvis også øke engasjementet rundt det å gjennomføre standardiserte målinger, sier Solveig Holm, Senior prosjektleder i NCE Seafood Innovation.

– Dersom næringen bruker standarden NS 9417 som et minste felles multiplum, vil vi ta et langt steg nærmere innsamling av gode data og standardiserte datasett som bidrar til økt innsikt for videre vekst og utvikling i næringen, sier Trond Kathenes.

– Standardiserte data og bruk av lik terminologi gir bedre grunnlag for våre analyser som både kommer forvaltningen og næringen til gode, sier Ingunn Sommerset, Seksjonsleder i Veterinærinstituttet.

I tillegg til Grieg Seafood og NCE Seafood Innovation, har både Veterinærinstituttet, Havforskningsinstituttet, AquaCloud og Seasmart bidratt inn i programmet. Pilotprosjektet er støttet av Rogaland fylkeskommune.

Ønsker å ta programmet videre ut i næringen

Kompetanseprogrammet skal gi kunnskap om hvorfor det er viktig med standardiserte målinger, innsamling av data, hvilken betydning dataene har, hvilke muligheter bruk av standardiserte data gir og hvilke muligheter det er i deling av standardiserte data.

– Dette er et pilotprosjekt i samarbeid mellom Grieg Seafood og oss, men vi ønsker å ta det videre ut i hele næringen i løpet av de neste årene, sier Nina Stangeland, Administrerende direktør i NCE Seafood Innovation.

Watch the launch here: