I fjor løste 850 vgs-elever sjømatnæringens problemer på innovasjonscamp – i år er målet å nå opp mot 1500. For å sikre bærekraftig vekst og få flere til å velge sjømatnæringen, oppskalerer vi prosjektet med Ungt Entreprenørskap Norge.

Gjør bransjen synlig for elevene

På innovasjonscampene får elevene jobbe med reelle problemstillinger fra næringslivet, mens representanter fra ulike bedrifter bidrar underveis med innspill. I fjor deltok Nutrimar, Cargill, Grieg Seafood, Patogen, Lerøy Seafood og NHH.

Vi ser at innovasjonscamper er en fin arena for å øke elevenes kjennskap til sjømatnæringen og presentere bransjens mulighetsrom for dem, samtidig som det har også en stor nytteverdi for bedriftene som er med, forteller Fride Iversen, Senior prosjektrådgiver hos NCE Seafood Innovation.

Oppskalering fra i fjor

Nå har Ungt Entreprenørskap Norge og NCE Seafood Innovation signert samarbeidsavtale for 2023, hvor det planlegges flere camper enn året før.

På campene får elevene virkelig teste ut kreativiteten sin på ekte problemstillinger, og vi – og fylkene – gleder oss til et nytt år med fokus på sjømatnæringen hos unge, sier Torild Nilsen Mohn, Leder i Pedteam i Ungt Entreprenørskap Norge.

Målet for 2023 er å gjennomføre camper i Vestland, Rogaland, Møre og Romsdal, Trøndelag, Nordland og Troms og Finnmark i høst, til sammen 10-15 camper.

Med rundt 100 elever per camp, betyr det at opptil 1500 vgs-elever vil få bedre kjennskap til næringen, forteller Iversen.

Relevante ideer kan også tas videre ved hjelp av mentorer fra næringslivet, og videreutvikles til elevbedrifter. Det blir derfor veldig spennende å se hva elevene presenterer, legger Mohn til.

Ekstra fokus på plast

Problemstillingene vil i år også være knyttet til høyaktuelle utfordringer næringen står overfor, for eksempel, sjømatnæringens utfordringer med plast.

I høstens innovasjonscamp bidrar nemlig også Handelens Miljøfond som samarbeidspartner. En av problemstillingene som elevene kan velge å løse vil derfor handle om næringens plastutslipp og reduksjon av dette. 

Målet med samarbeidet

Samarbeidet mellom Ungt Entreprenørskap Norge og NCE Seafood Innovation skal bidra til å bygge innovasjons- og entreprenørskapskompetanse hos ungdom, og vil i tillegg styrke samarbeidet mellom lokalt arbeidsliv og skolen.

Om samarbeidspartnerne

Ungt Entreprenørskap er en ideell organisasjon som jobber med innovasjon og entreprenørskap i skolen. Organisasjonen jobber i hele landet og i hele skoleløpet, og arbeidet foregår i tett samarbeid med lokalt næringsliv.

Næringsklyngen NCE Seafood Innovation jobber for en bærekraftig vekst og utvikling i sjømatnæringen, og en av de viktigste fokusområdene for å oppnå dette er kompetanse og fremtidig talentutvikling. Å engasjere de unge i utfordringer som sjømatnæringen står overfor er et svært viktig prosjekt for hele næringen.

Handelens Miljøfond ble stiftet i 2017, og er Norges største private miljøfond. De finansierer hovedsakelig prosjekter som reduserer produksjon og bruk av plast, og økt resirkulering av plast. Medlemmer av HMF betaler en kontingent på1 krone per plastbærepose de kjøper eller selger i Norge. 

Om innovasjonscamp

Kreativitet, skaperglede og nyskaping er kjernen i en innovasjonscamp.

I programmet får elevene et reelt oppdrag av NCE Seafood Innovation med en definert problemstilling som de skal presentere en løsning på, innen et avgrenset tidsrom. I forkant gir NCE Seafood Innovation elevene bakgrunnsinformasjonen de trenger for å løse utfordringen og tilbud og veiledning underveis i prosessen for å øke elevenes læringsutbytte. Elevene jobber med oppdraget i grupper og presenterer løsningene for en jury, som kårer en vinner ut ifra gitte kriterier.

Innovasjonscamp benyttes ofte i oppstartsfasen av Elevbedrift, Ungdomsbedrift eller Studentbedrift.