Rett før nyttår fikk AquaCloud to nye dataleverandører med på laget – Marø Havbruk og E. Karstensen Fiskeoppdrett.
Elin Tveit Sveen og Nils Tore Karstensen sjekker fisken for lakselus. Foto: Ørjan Marakatt Bertelsen

Vi meiner datadeling og standardisering gjer det lettare å ta valg basert på kunnskap, sier Daglig leder i Marø Havbruk, Elin Tveit Sveen, på vegne av Marø Havbruk og E. Karstensen.

De er begge familieeide oppdrettsselskaper og har drevet samdrift siden 1996. Elin Tveit Sveen forteller at datadeling blir viktig for den videre utviklingen av næringen, og et fortrinn for de som deltar.

Ønsker å få opp delingsviljen

Kristian Blom, Daglig leder i AquaCloud, forteller at han er fornøyd med å få med Marø Havbruk og E. Karstensen på datadelingslaget. Han håper likevel at flere oppdrettsselskaper blir med.

Det å få opp delingsvilje gjør dataene våre mer attraktive og gjør det mulig å skape innsikt med data, som er det ultimale målet, sier Blom.

Nå har de ni dataleverandører, men hva kan deling av data bidra til? Data gir innsikt forteller han, og legger til at næringen er på en reise fra å bli erfaringsbasert til å bli innsiktsbasert – gjennom data.

Kraften ligger i at det er mange som samler inn data for næringen. Det er da vi virkelig kan lære noe. 

Blom forteller videre at de skal jobbe med å få i gang flere konkrete prosjekter sammen med oppdretterne.

Vi kommer også til å gjøre store løft i arbeidet rundt sensorstandarden, nye initiativ rundt fiskehelse og fiskevelferd, blant annet innen standardisering. Vi skal også utvide dataplattformen, forteller han.

Etablert for å løse sentrale utfordringer

AquaCloud er en datadelingsplattform etablert i 2017 og jobber med å utvikle datasett og datatjenester for å legge til rette for datautveksling i sjømatnæringen. Målet er at det skal bidra til å løse utfordringer som bidrar til bærekraftig vekst.

Selskapet ble etablert i NCE Seafood Innovation sammen med klyngemedlemmer Lerøy Seafood, Grieg Seafood, Bremnes, Lingalaks og Bolaks. I dag er AquaCloud skilt ut som et eget firma, men det er fortsatt en viktig del av vår satsing på digital transformasjon og digitalisering.