På oppdrag fra Ungt Entreprenørskap, NCE Seafood Innovation og Lerøy Seafood har over 1000 elever i Bergen kommune jobbet med slam, bærekraft og fremtidens oppdrettsopplegg. Torsdag 23. mars var det kommunekåring på Akvariet.
Fra venstre: Andreas Fauske og Liv-Ane Engelsen fra Lerøy Seafood, Fride Iversen, NCE Seafood Innovation, vinnerne fra Kronstad, ordfører Linn Kristin Engø og Ingrid Kristoffersen, Ungt Entreprenørskap Vestland.

Elevene imponerte

Gjennom konseptet SMARTere teknologi har totalt over 1300 sjetteklassinger rundt omkring i Vestland jobbet med ulike problemstillinger fra sjømatnæringen. På Akvariet var det vinnerne fra 14 skoler i Bergen som presenterte sine løsninger og konkurrerte om å gå videre til fylkesfinalen i mai. Problemstillingen de alle hadde jobbet med var levert av Lerøy Seafood.

I juryen var ordfører Linn Kristin Engø, Fride Iversen fra NCE Seafood Innovation, Liv-Ane Engelsen og Andreas Fauske fra Lerøy Seafood. Konkurransen var hard, men til slutt var det Kronstad skole som gikk av seieren med sin modell av et oppdrettsanlegg.

Jurydeltagerne Fride Iversen, NCE Seafood Innovation, og ordfører Linn Kristin Engø, vurderer de ulike løsningene til elevene. Foto: Ungt Entreprenørskap

Fra avfall til fôr gjennom larver

Andreas Fauske fra Lerøy trakk frem både samarbeid og sirkulærøkonomi da han leste opp gruppen fra Kronstad.

– De hadde laget en modell med en sirkulær tankegang der avfallet fra oppdrettsanlegget skulle benyttes til å dyrke frem larver, som igjen skulle brukes til fiskefôr. Det var veldig kreativt, forteller Fride Iversen, jurymedlem og prosjektleder for fremtidig kompetanse og talentattraksjon hos NCE Seafood Innovation.

– Det var tydelig at laget hadde forstått oppgaven og tenkt utenfor boksen, da deres løsning er basert på ny forskning og brukt med en innovativ vri. Laget hadde også god kunnskap om det naturfaglige og evnet å sette dette i sammenheng med en kreativ og gjennomførbar løsning, skrev juryen i sin begrunnelse.

Gruppen ble tydelig sjokkert da de ble ropt opp som vinnere.

– Jeg trodde ikke at vi hadde en sjans i havet til å vinne. Det kom som et sjokk. Når vi hørte at de ropte opp andreplass og tredjeplass trodde vi ikke at vi kom til å vinne. Vi er kjempe, kjempeglad, fortalte de nye kommunevinnerne av SMARTere teknologi fra Bergen kommune.
Vinnermodellen. Modell av fiskeoppdrett der avfall benyttes til larveoppdrett som igjen skal brukes til fiskefôr.

Inspirerende dag

Ingrid Kristoffersen. Ungt Entreprenørskap og ordfører i Bergen

Ingrid Kristoffersen i Ungt Entreprenørskap forteller at kommunekåringen har vært en stor begivenhet.

Ingrid Kristoffersen og ordfører Linn Kristin Engø. Foto: Ungt Entreprenørskap
– Fantastisk gøy å samle elever og havnæringene sammen her på Akvariet i dag. Elevene var veldig flinke til å beskrive ideene sine, og juryen meldte tilbake at de har blitt inspirert av de kreative og engasjerte sjetteklassingene. Vi i Ungt Entreprenørskap har vært ute i skolene og sett hvordan elevene og lærerne har jobbet, og det er en stor begivenhet for oss å se hvordan de har presentert for juryen i dag. Elevene imponerer gang på gang, sier prosjektleder, Ingrid Kristoffersen i Ungt Entreprenørskap.

– Jeg er superstolt av elevene. Vi må jo ha landets klokeste sjetteklassinger her i Bergen. Det er jeg helt overbevist om. Elevene var innovative og kreative. Og de var opptatt av både fiskehelse, bærekraft og miljø. Bergen skal være ledende på havsatsing langt inn i fremtiden. For å beholde posisjonen vi har i dag, så er vi helt avhengige av unge, kloke hoder som skal utvikle næringen, forteller ordfører Linn Kristin Engø.

Smartere løsninger i fremtidens oppdrettsanlegg

Undervisningsopplegget SMARTere teknologi er et konsept drevet av Ungt Entreprenørskap, og sjetteklassingene i Bergen kommune jobbet med følgende problemstilling fra Lerøy Seafood:

«Fiskene i merdene våre spiser mye fiskefôr og det blir en god del avfall i form av matrester og avføring. I dag har vi teknologien for å samle opp dette avfallet, men både levering av fiskefôr og opphenting av avfallet er en stor og komplisert jobb. 

Hvordan kan vi, ved hjelp av teknologi, løse denne kompliserte jobben på en SMARTere måte, og til og med kanskje utnytte det som en ressurs i fremtiden?»

I andre kommer i Vestland har Bremnes Seashore og Bolaks levert relevante problemstillinger til elevene.

Om gjennomføring av innovasjonscampene

NCE Seafood Innovation har engasjert Lerøy Seafood, Bremnes Seashore og Bolaks til å spille inn en video med aktuell problemstilling, som skolene bruker som innledning til campen. Lærerne har i forkant gått på kurs i metodikken, og gjennomfører campen selv. Etter gjennomførte camper, vil det kåres en vinner per skole. Disse går videre til kommunekåring, hvor UE, sjømatselskapet og NCE Seafood sitter i juryen.

Agenda Vestland har bidratt med finansiering av prosjektet.