«Vi skal vise at blåskjell kan erstatte importerte fôrråvarer», fortalte Hilde Schøyen da hun presenterte prosjektet BlueMusselFeed for de 60 deltagerne på NCE Seafood Innovation sitt fokusgruppemøte.

23. mai arrangerte klyngen fokusgruppemøter, hvor bedrifter på tvers av sjømatnæringen er samlet. Der løftes felles utfordringer og potensielle løsninger. I en fellessesjon fikk de fremmøtte presentert et par prosjekter til inspirasjon for hvordan vi i fellesskap kan jobbe for å løse utfordringene med importert fôr og hvordan vi kan utnytte ressurser som slam bedre.

Et av disse prosjektene var BlueMusselFeed, presentert av Hilde Faaland Schøyen, Fagsjef for råvarer i Fiskå Mølle og Elise Sæle Dahle, Prosjektutvikler i Land møter hav.

Hilde Schøyen og Elise Sæle Dahle presenterer prosjektet BlueMusselFeed. Foto: Elise Mangersnes

Blåskjell til kyllingfôr

Målet med prosjektet er å etablere blåskjell som en ny fôrråvare til kylling, og dermed bidra til å øke Norges selvforsyning av matproduksjon.

– Blåskjell er et kinderegg som fôrråvare, fordi blåskjellskall erstatte kalsium fra kalksteinsmel og innmaten kan erstatte protein fra importert soya og maisgluten, sier Schøyen.

Hun forteller også at prosjektet skal bruke blåskjell til å høste næring fra sjøvann, bl.a. karbon, nitrogen, kalsium og fosfor, i tillegg til å legge grunnlag for økt blåskjellproduksjon i norske farvann.

– En bonus ved bruken av blåskjell til kylling er at det gir eggeplommene en flott gullfarge.

En stor norsk mulighet

Hilde Schøyen avsluttet sitt innlegg med å tegne opp markedsmulighetene vi har i Norge.

– Vi har markedsgrunnlag for en svært stor produksjon av blåskjell, her har Norge behov for at flere melder seg på og vil bidra.

Samarbeid på tvers

BlueMusselFeed er et samarbeidsprosjekt mellom aktører på tvers av flere sektorer, og inkluderer Fiskå Mølle, Lerøy Ocean Forest, Eide Fjordbruk, Norforsk, Animalia og Nortura, i tillegg til klyngesamarbeidet Land Møter hav som består av de fire klyngnee NCE Seafood Innovation, NCE Blue Legasea, Biotech North og NCE Heidener Biocluster.

Prosjektet fikk 11 millioner i støtte av forskningsrådet høsten 2022.