Til høsten starter vi opp et nytt kompetanseprogram for sirkulærøkonomi rundt plast i sjømatnæringen.

Programmet skal bidra til økt kunnskap om sirkulærøkonomi, innsikt i sirkulære forretningsmodeller og inspirasjon til flere sirkulærøkonomiske løsninger rundt plast i sjømatnæringen.

Seafood Circular Plastics består av 4 moduler med samlinger fra lunsj til lunsj:

Modul #1       25-26 oktober
Modul #2       29-30 november
Modul #3       17-18 januar
Modul #4       6-7 mars

Samlingene finner sted i Bergensregionen, Osloregionen og regionene rundt Trondheim, Bodø eller Tromsø.

Om programmet

Gjennom samlingene får deltagerne:

 • Introduksjon til tema
 • Økt kunnskap om plast i sjømatnæringen
 • Økt kunnskap om sirkulære muligheter rundt plast
 • Innsikt i rammevilkår, direktiver og EU taksonomi
 • Faglige innlegg
 • Presentasjon av cases
 • Bedriftsbesøk
 • Gruppearbeid med erfaringsutveksling og oppgaveløsning
 • Materiell til bruk mellom samlingene

Programmet fasiliteres i samarbeid med Sveinung Jørgensen og Lars Jacob Tynes Pedersen – eksperter innen bærekraftig forretning og sirkulærøkonomi, podcast entreprenører og rådgivere og ledere av Centre for Sustainable Business ved NHH.

Primær målgruppe for Seafood Circular Plastics er bedrifter innen sjømatnæringen, men deltagelse vil også være mulig for leverandører og andre aktører med aktivitet inn mot næringen.

Program Seafood Circular Plastics

Modul #1

 • Introduksjon av terminologi, sirkulærøkonomi og sirkulære forretningsmodeller
 • Generelle utfordringer og muligheter i sjømatnæringen
 • Plast i sjømatnæringen
 • Plastens livssyklus

Modul #2

 • Globale trender og mulighetsrommet
 • Kilder og årsaker til utslipp av plast i sjømatnæringen
 • Tiltak for økt gjenbruk, gjenvinning og sirkulære løsninger
 • Andre materialalternativ og smartere materialbruk

Modul #3

 • Rammeverk, direktiver, strategi og EU taksonomi
 • Ansvarliggjøring og produsentansvar
 • Markedskrav
 • Tiltak for økt gjenbruk, gjenvinning og sirkulære løsninger

Modul #4

 • Fremtidsperspektiv
 • Sirkulære verdikjeder på tvers av bransjer
 • Realisering av sirkulære forretningsmodeller rundt plast
 • Arbeid i grupper med konkrete caser

Praktisk informasjon

25-30 deltagere. Programmet gjennomføres på norsk

Administrasjonskostnad:

Alle medlemmer og ikke-medlemmer     NOK 10.000

Programkostnad:

Medlemmer i NCE Seafood Innovation   Gratis

Ikke-medlemmer                                      NOK 30.000

Inkludert:

Seafood Circular Plastics programmet med 4 moduler á 1 dag (lunsj til lunsj)

Ikke inkludert:

Reise, overnatting og diett. Hotell, diett og reise vil bli fakturert deltagere i etterkant av hver modul.

Søknadsfrist

Søknadsfrist 20. september 2023 – send kort mail med motivasjon for deltagelse til solveig@seafoodinnovation.no

Kontakt

solveig@seafoodinnovation.no

Programmet er støttet av Handelens Miljøfond.