Til utformingen av samfunnsoppdraget for bærekraftig fôr ønsker Forskningsrådet innspill og inviterer til 6 innspillsmøter i månedsskifte august/september.

Samfunnsoppdraget for bærekraftig fôr er fremdeles i støpeskjeen og det er behov for innspill fra så mange som mulig. For å sikre innspill og involvering fra så mange som mulig, er innspillsmøtene spredt over hele landet – på Ås, Hamar, Tromsø, Trondheim og Bergen.

– Bred involvering og mobilisering er i kjernen av samfunnsoppdraget, og innspillene som kommer vil være svært viktige for det videre arbeidet med bærekraftig fôr. Det er viktig å få frem alle perspektiver og tanker om hvordan vi skal løse dette sammen, sier fiskeri- og havminister Bjørnar Skjæran. 

Møteserien pågår i august og september. I tillegg til de fem fysiske møtene blir det et digitalt møte 6. september:

For mer informasjon og påmelding. Les her.