Synes du det er vanskelig å få tak i dyktige folk? Du er ikke alene. En ny rapport viser at hele 67 % av norske bedrifter sliter med rekrutteringen.

Dette er en kommentar av Lena Bekken, programansvarlig for Seafood Trainee. Den ble først publisert i Intrafish.

Lena Bekken, programansvarlig for Seafood Trainee.

Norsk sjømatnæring er en av bærebjelkene i vår økonomi og livsåren langs kysten. For å opprettholde den positive utviklingen trenger vi flere talenter i næringen. Dessverre har det blitt stadig tydeligere at bedrifter i Norge møter en del utfordringer i rekrutteringen av unge talenter.

Rapporten det vises til over er utført av Randstad for det norske arbeidsmarkedet. Den belyser også problemstillingene arbeidsgivere oftest møter, og spesielt i rekruttering av unge talenter. Disse tre områdene skiller seg ut:

  • 60 % melder at spesielt unge har urealistiske lønnsforventninger
  • 24 % melder at kandidater har manglende arbeidserfaring
  • 37 % melder at kandidater har manglende bransjekunnskap

Selv om dette er utfordringer mange selskaper sitter på, betyr det ikke at de ikke kan løses. Med litt strategisk planlegging og samarbeid er handlingsrommet stort. Det trenger ikke være vanskelig å få tak i unge talenter.

Her kommer noen tips til hvordan lykkes med å overvinne utfordringene i rekrutteringen – spesielt rettet mot rekruttering av unge talenter.

1. Gjør tilbudet attraktivt ved å tilby mer enn bare høyere lønn

Mange kandidater legger stor vekt på lønn når de vurderer en jobb. Faktisk velger så mange som 28% å slutte i jobben sin på grunn av for lav lønn sammenlignet med den generelle lønnsutviklingen.

La oss se nærmere på noen av de mest attraktive kandidatene (ifølge Møreforsk sin kartlegging av framtidige kompetansebehov i sjømatnæringen): tech, IT, elektro, automasjon, og ingeniørfag. Her ligger faktisk lønn helt øverst i prioriteringer ved valg av jobb (Tekna, Arbeidsmarkedsundersøkelsen 2023).

Det er irrasjonelt å tenke at løsningen for alle er å øke lønnsnivået i bedriftene. Men, vi vet også at unge talenter i tillegg til lønn er spesielt opptatt av muligheter, både for læring, utvikling, og karrierebygging. Utviklingsmuligheter og spennende arbeidsoppgaver kommer på 2. og 3. plass i Tekna sin undersøkelse.

Dette gjør at du som arbeidsgiver likevel kan tilby attraktive arbeidsplasser. Eksempler kan være gjennom kompetanseprogrammer, karriereutsikter, og arbeid som er både meningsfylt og utfordrende for den enkelte. Fremhev også det dere kan tilby av gode forsikringer, velferdstilbud, pensjonsordning, og andre ansattgoder. Det er tross alt totalpakken kandidaten til slutt skal ta stilling til.

Seafood Trainees på merdkanten.

2. Du kan ikke trylle frem erfaring – men du kan velge å satse på unge, og bygge dem opp

Det er et felles ansvar å sikre at næringen vår har god kompetanse, og dermed en utvikling som skaper vekst. I et større perspektiv er det ikke så farlig å miste talenter til naboer i næringen. Man kan til og med si at det er sunt at kollegaer i sjømatnæringen har fått erfaring fra flere bedrifter og lært ulike perspektiver å kjenne. Det som er risikoen, er hvis vi som bransje fremstår som lite attraktiv totalt sett. Da spiller det liten rolle om et enkelt selskap skiller seg ut.

Hva som er realitetene innenfor næringen, spiller liten rolle hvis vi ikke greier å vise det utad: at vi er en sterkt voksende næring med unike karrieremuligheter – som attpåtil møter mange av forventningene og ønskene talenter har i valg av jobb. I tillegg har sjømatnæringen en enorm utvikling og er langt framme i å ta i bruk og utvikle teknologi.

Her har andre næringer fått til noe vi bør ta lærdom av. Spesielt olje- og gassnæringen har greid å etablere seg som populær blant studentene (og kanskje spesielt mot de mest attraktive studentene innen tech, IT, elektro, automasjon, og ingeniørfag). Arbeidet har gitt resultater, og blant Norges ti mest attraktive arbeidsgivere, er fem av dem fra olje og gassnæringen (Randstad). Dette burde vi ta læring av.

Noen av tingene jeg har observert at de gjør er:

  • De er tidlig ute i rekrutteringsprosessen, som gjør at de får velge blant de beste kandidatene
  • De greier å vise frem attraktiviteten i næringen, og er til stede der studentene søker informasjon
  • De bruker aktivt trainee- og graduateprogrammer for nyutdannede for å tiltrekke kompetanse
  • De fremstår som en næring med mange attraktive arbeidsgivere, og kandidatene vet de kan få jobb i samme bransje skulle de ønske å bytte arbeidsgiver

Samtidig er det forståelig at det kan være en barriere å ansette nyutdannede uten relevant erfaring, som gjør at man ikke satser på aktivitet som kan skille sjømatnæringen ut i mengden. Dessverre kan vi ikke trylle frem idealet om å være 25 år gammel, høyt utdannet, med erfaring fra merdkanten/fiskebåten, og minst 10 år fra andre krevende stillinger i sjømatnæringen. Det vi imidlertid kan gjøre, er å redusere risikoen ved å satse på unge.

I traineeprogrammet Seafood Trainee er et av premissene at kandidatene ansettes for et år. Dette gir bedriften en unik mulighet til å sjekke relasjonen og forme talentet til deres spesifikke behov. Samtidig drar bedriften nytte av en risikoreduserende faktor. De aller fleste kandidatene (i underkant av 90 %) ender opp i fast stilling rett etter traineeåret. Risikoen er kanskje derfor ikke så stor i utgangspunktet, men terskelen er senket.

3. Sett unge i et ekspressløp for bransjekunnskap

Et sted der vi kan trylle litt, er i forming av bransjekunnskap. Seafood Trainee-programmet er utformet for å gi kandidatene en helhetlig opplevelse og en kick-start i sin sjømatkarriere. I løpet av året får de innsikt i verdikjedene rundt sjømat, regulatoriske instanser, forskning og utvikling, nye produkter, og marked/salg.

Dette inkluderer fire faglige moduler som varer i tre dager hver i både innland og utland med intensiv læring. I tillegg kommer e-læring, mentorordning, og tilgang til et bredt nettverk innen sjømatnæringen. Programmet gir kandidatene en innsikt og kompetanse som ellers kunne tatt flere år å oppnå. Det betyr også at de som Trainee har gode forutsetninger for en utvikling som gjør dem aktuelle for bratte karriereløp.

Seafood Trainee er attraktivt blant studentene, og hvert år søker 300–400 unge talenter på programmet. De representerer et bredt spekter av fagbakgrunner, og fellesnevneren er at de er motiverte for å starte sin karriere i sjømatnæringen. Inntaket fra bedriftene er på rundt 8 %.

Vi ønsker å åpne dørene videre, og trenger et bredt representativ av bedrifter til å stå sammen med oss i frontingen av det som kanskje er Norges mest spennende næring. Sammen kan vi styrke sjømatnæringen og sikre en bærekraftig fremtid.