NCE Seafood Innovation, Tekna Havbruk og fiskehelse, Veterinærinstituttet og Den norske veterinærforening inviterte til en digital og fysisk lasering av Fiskehelserapporten 2023 på Litteraturhuset i Bergen tirsdag 12 mars. Til sammen fulgte over 1000 deltakere med på lanseringen.

Fra venstre: Ingunn Godal, Mattilsynet, Trude J. Hagland, NCE Seafood Innovation, Edgar Brun, Veterinærinstituttet. Foto: Silje K. Robinson

Rapporten understreket hvor viktig det er å fokusere på fiskehelse og -velferd, for å sikre en bærekraftig vekst i sjømatnæringen. Den bygger på offentlig statistikk fra både Mattilsynet og Fiskeridirektoratet. 

En spennende nyhet

En spennende nyhets i årets utgave er inkluderingen av data fra AquaClouds fiskehelsedatabase. Dette er et initiativ utviklet gjennom et tett samarbeid mellom oss i NCE Seafood Innovation og våre klyngemedlemmer.  

Innsikt i fiskehelse er viktig

Fiskeri- og havminister Cecilie Myrseth var ikke tilstede, men hadde sendt inn en video som ble vist på sendingen.  

  • God fiskehelse er viktig for forvaltningen, det er viktig for næringen, men det er også viktig for forbrukerne og fisken. Det har vært for mange uheldige saker den siste tiden, og en dødelighet på over 15% er ikke godt nok. Den årlige Fiskehelserapporten er viktig. Veterinærinstituttets arbeid gir innsikt over helsa til norsk oppdrettslaks. Rapporten er et viktig verktøy for å gjøre opp status når det kommer til fiskehelsen. Det er også nyttig for oss som myndigheter å følge med på utviklingen.  

Trude Jansen Hagland, Administrerende direktør i næringslyngen NCE Seafood Innovation var moderator på sendingen sammen med Edgar Brun fra Veterinærinstituttet. 

  • For NCE Seafood Innovation er fiskehelse og fiskevelferd et av våre fem fokusomårdet når det gjelder å drive innovasjon og bærekraftig utvikling av sjømatnæringen. For oss er det viktig å bidra med kunnskapsdeling, noe som fiskehelserapporten i aller høyeste grad er. 

Du kan laste ned rapporten her.

Link to webcast

Se lanseringen her