Timing er kritisk om du skal nå de beste talentene. Ingen studenter vet automatisk om deg, og de kommer heller ikke bankende på døren akkurat idet du skal ansette. Skal du ha tak i de beste, må du legge inn innsats før de tar karrierevalg.

Over 870 studenter har gitt sine perspektiver i en fersk undersøkelse av NCE Seafood Innovation. Dataene viser at arbeidsgivere i sjømatnæringen står overfor en betydelig mulighet til å tiltrekke seg talentfulle studenter gjennom strategisk employer branding. For å lykkes, er det viktig å forstå når og hvordan studenter bestemmer seg for hvor de ønsker å jobbe.

Når tar studentene karrierevalg?

Bevisstheten rundt fremtidige karriereønsker øker gjennom studietiden. Samtidig ser vi at mange studenter i sitt siste år av bacheloren eller mastergraden allerede har bestemt seg for hvor de ønsker å jobbe. Økningen skjer spesielt i løpet av det siste året på både bachelor og master (fig. 1). Skal du nå ut til flest mulig av de mest attraktive studentene, bør du derfor være tidligere ute enn dette. Å være til stede med employer branding initiativ gjennom hele studieløpet kan fort lønne seg,

Bak grafen ser vi også ulikheter på forskjellige studieretninger. Ingeniører i sitt siste år, for eksempel, var mye mer sikre på hvor de ønsket å jobbe – med over 40 prosent i denne kategorien. På den andre siden hadde studenter innen biologi en andel på rundt 20 % med høy sikkerhet. Vi vet fra før at spesielt ingeniører er svært attraktive på tvers av næringer (tidligere belyst i artikkelen «Tre tips til deg som har rekrutteringsproblemer» https://www.intrafish.no/kommentarer/tre-tips-til-deg-som-har-rekrutteringsproblemer/2-1-1533767), så her må du være tidlig ute!

Figur 1: Oversikt over når studentene fatter karrierevalg, fra NCE Seafood Innovation sin Industry Insight Rapport (publiseres okt. 2024)

Hvordan tar studentene karrierevalg?

Et annet datasett fra samme undersøkelse viser de forskjellige kildene studentene bruker for å samle informasjon om fremtidige jobbmuligheter (fig. 2). Prosentandelen i grafen representerer andelen studenter som brukte hver kategori.

Figur 2: Informasjonskilder om fremtidige jobbmuligheter, fra NCE Seafood Innovation sin Industry Insight Rapport (publiseres okt. 2024)

Skal du nå studentene, bør du legge vekt på personlige og direkte interaksjoner. Sommer- og deltidsjobber, praksisplasser og bachelor- og masteroppgaver er mest populært. Karrierearrangementer, inkludert bedrift stands og nettverksarrangementer, er på andreplass. Venner, familie eller bekjente fungerer også som en betydelig informasjonskilde, noe som indikerer viktigheten av personlige nettverk i jobbsøkingen. Tradisjonelle kanaler, som tidligere var veldig effektive, slår mye dårligere ut blant de unge. Dette gjelder både nettsider, tradisjonelle medier, og karriererådgivere.

Strategiske tiltak for arbeidsgivere

For å maksimere effektiviteten av employer branding mot studenter, kan du som arbeidsgiver ta følgende strategiske tiltak:

1) Etabler muligheter for studentene til å bli kjent med deg som arbeidsgiver gjennom direkte engasjement.

Sørg også for at mulighetene treffer studenter på ulike steder i studieløpet. Da treffer du et større spenn av studenter, samtidig som du kan tidlig sikre deg de aller flinkeste talentene. Eksempler på dette kan være:

  1. Sommerjobb og/eller deltidsjobb
    1. Oppgaveskriving
    1. Seafood Case Days
    1. Bedriftsbesøk for linjeforeninger

2) Bruk tilstedeværelsen på karrieremesser på en smart måte.

Flere av bedriftene vi har snakket med forteller at det ofte er tilgangen på ansatte med relevante fagbakgrunner som er det største hinderet for å delta. Derfor gjør du det godt å bruke det verktøyet som karrieremesser er, strategisk. Velg ut de karrieremessene hvor du treffer de studentene som er mest aktuelle for deg. En ting du også kan gjøre er å ta med konkrete muligheter (punkt 1 over) på stand, da blir bedriften fort populær.

3) Lag en arbeidsplass dine ansatte er stolt av å være en del av.

Til syvende og sist vil ryktet du har utad være en refleksjon av hvordan tilstanden er innad. Når du har en arbeidsplass de ansatte er stolt av å fortelle om, er også arbeidet med employer branding mye lettere.

Hvor kommer innsikten fra?


Til høstens slippes rapporten «Industry Insight: Talent Attraction», en rapport som tar for seg status, muligheter og utfordringer rundt employer branding og talentattraksjon i næringen. Over 870 studenter har bidratt med sine perspektiver, og representerer en spredt gruppe fra hele landet.

Employer Branding: Employer branding er en fellesbetegnelse på de aktiviteter et selskap gjennomfører for å kommunisere hva som gjør nettopp dette selskapet til en attraktiv arbeidsplass. Dette gjelder både overfor eksisterende ansatte og potensielle nye medarbeidere. Kilde: snl.no