At a glance

Date

Mar 18., 2021

Time

11:30 am - 12:30 pm

Location

Online Event
Event

HAVlunsj

HAVlunsj arrangeres i denne runden i regi av NCE Seafood Innovation og tar en nærmere titt på Fiskehelserapporten til Veterinærinstituttet. Mer informasjon kommer.

Om HAVlunsj
HAVlunsj er en serie med lunsjmøter i regi av VIS, Maritime Bergen, GCE Ocean Technology, NCE Seafood Innovation Cluster, Marineholmen og NCE Maritime CleanTech. HAVlunsj er en uformell møteplass for havnæringene, med fokus på kompetanseheving og nettverksbygging. HAVlunsj blir arrangert nest siste torsdag i måneden.


Back to overview