Archive

MIT – REAP

Klyngen deltar i et stort program i regi av Massachusetts Institute of Technology (MIT) de neste to årene sammen med en rekke andre aktører fra «økosystemet» for innovasjon og entreprenørskap på Vestlandet. Programmet heter MIT REAP (Regional Entrepreneurship Acceleration Program), og skal i løpet av 2017 produsere en verktøykasse for å akselerere veksten i Norske selskaper, og da primært selskaper som jobber innenfor havrommet, hvor Norge som nasjon har særlige fortrinn. MIT REAP startet i oktober 2015. Formålet med prosjektet er å generere økt entreprenørskap og hovedmålet er å øke virksomhetens utvikling, eksport, sysselsetting og verdiskapning. Prosjektet er under oppsyn av Massachusetts Institute of Technology og utføres av GCE Subsea i partnerskap med GCE Node, GCE Blue Maritime og Greater Stavanger.

At a glance

[sic_newssearch_sc]
Back to overview
Search