Archive

STORM I VANNGLASS

Mer enn 100 studenter deltok på det populære arrangementet “Storm i Vannglass”, som er et samarbeid mellom havklyngene i regionen for å presentere de spennende karrieremulighetene som næringene kan tilby. Programmet inkluderte presentasjoner fra bransjen, mingling, speed-dating og nettverksbygging mellom 100 studenter og 50 mentorer fra havindustrien.

Motivasjonsforedrag, mingling, speed-dating og nettverksbygging med dyktige ressurspersoner fra de blå næringene.

I Bergensregionen har vi landets rikeste, mest mangfoldige og konsentrerte næringsmiljø knyttet til hav og kyst. Listen er lang over suksesshistorier både innen skipsfart, offshore, fiskeri og havbruk – det som stadig oftere kalles blå næringer. Vi har også en rekke sterke forskningsmiljøer knyttet til disse fagområdene.

Sammen med studentorganisasjonen Springbrettet ønsker vi fra de blå næringene å vise unge voksne fra alle byens studiesteder hvilke typer muligheter som finnes dersom man velger å jobbe innen en av våre næringer. Vi inviterer til motivasjonsforedrag etterfulgt av speed-dating og sirkulasjonsmiddag med erfarne ansatte fra skipsfart, offshore, fiskeri og havbruk.

 

kilde:https://seafoodinnovation.wpcomstaging.com/our-events/storm_i_et_vannglass/

At a glance

[sic_newssearch_sc]
Back to overview
Search