Regjeringen legger frem sin havstrategi tirsdag 21. februar. Strategien blir presentert av statsminister Erna Solberg og næringsminister Monica Mæland i Bergen, fiskeriminister Per Sandberg i Tromsø og olje- og energiminister Terje Søviknes i Stavanger

IMG_5968 Kilde: Regjeringen.no

Havstrategien er regjeringens plan for hvordan vi kan skape vekst og flere jobber i havnæringene. OECD anslår at havøkonomiene kan mer enn doble seg frem til 2030. Strategien inneholder flere tiltak for hvordan vi kan videreutvikle havnæringene, og legge til rette for at nye kan vokse frem.

Statsministeren og næringsministeren presenterer strategien om bord på det nye forskningsskipet «Dr. Fridtjof Nansen», ved Nykirkekaien i Bergen. 

Tid: Tirsdag 21. februar kl. 12.00.  
Sted: «Dr. Fridtjof Nansen», Nykirkekaien i Bergen.

Fiskeriministeren i Tromsø
Tid: Tirsdag 21. februar kl 12.00.
Sted: Kystens hus, Stortorget 1A

Olje- og energiministeren i Stavanger
Tid: Tirsdag 21. februar kl 12.00. 
Sted: Sothammargeilen 2, 4029 Stavanger (Dusavikbasen)

  Regjeringen lanserer havstrategi