FHF lyser ut inntil 5 millioner kroner til teknologiprosjekter for implementering av FoU i norske fiskefartøy

Kilde: FHF.no

Utlysningen omfatter følgende tema, melder Fiskeri- og havbruksnæringens forskningsfond:

1. Fartøyteknologi, inntil 4,0 mill. kr til: 
Utvikling, implementering, testing og optimalisering av system for mer effektiv utbløding av hvitfisk om bord i trålere.

2. Fartøyteknologi, inntil 1,0 mill. kr til:
Utvikling, testing og optimalisering av utstyr for elektrobedøvning av fisk om bord i garn- og linebåter.

Søknadsfrist er 13 mars 2017

Les mer