Vi gir et utvalgt selskap gratis hjelp til å komme videre. ​250.000,- i rådgivning, tjenester og kontantstøtte under juletreet – fra entusiastiske sponsorer

merkelapp-2017_16_orig Hvorfor vi gjør dette?
Gründerene skal bygge landet, og ikke minst havbruksnæringen. På mange måter to sider av samme sak. Vi ønsker å hjelpe et selskap med å komme ut av startblokken med nyttig rådgivning og svært praktisk hjelp i en tidlig fase. Det er ofte på presentasjon og strategi det butter imot. Vi hjelper deg slik at du har noen bekymringer mindre.

Kom deg raskt opp på et profft nivå
​- med rådgivning, visualiseringspakke, design, kursing, nettverk​ og praktisk hjelp
 

Årets julepresang  er en omfattende pakke som vi skreddersyr til ditt behov

Strategisk rådgivning
Visualisering av ditt produkt og animert film
Oppgradering av grafisk profil
​Juridisk rådgivning
Opplæring i gründermetodikk ved Justin Ferrell (Stanford University)​
Patentrådgivning
Mulighet for å presentere ditt produkt eller konsept på NASF konferansen i mars 2018 + adgangskort til hele konferansen
Rådgivning i presentasjonsteknikk
En koordinator/ rådgiver som hjelper dere gjennom programmet og prosessen

Les mer: kyst.no

Søk her

Regler for deltakelse
Interesserte selskaper sender inn en kort søknad her.

Vi er ute etter spennende oppstartsselskaper med de gode, kreative, effektive og bære-kraftige ideene som kan være med å bringe den fantastiske havbruksnæringen videre. Stikkordet er tidlig-fase selskaper, men vi vil ikke gjøre det for snevert. Er du i tvil; så søk!

Jury
En fagjury bestående av nøkkelpersonell fra sponsorene/ bidragsyterene (Deloitte – Nagelld 3D visualisering og animasjon – NCE Seafood Innovation Cluster – Acapo – ACCEL Seafood – ArtGarden – SpeakLab) vurderer søknadene. Og det selskapet vi mener er det mest spennende vinner årets gründerjulepresang.

Vinneren annonseres like over nyttår, og arbeidet igangsettes medio januar.