Driftsleder Jan Robert Bell, på Cermaq Holmvåg, er overbevist om at de får en bedre produksjon ved å fokusere på fiskens behov. Onsdag 25. august mottok han «Fiskevelferdsprisen» for arbeidet han og kollegene har utført på anlegget.

Fra venstre Knut Ellekjær, administrerende direktør i Cermaq Norge, Brit Tørud, fagansvarlig fiskehelse ved Veterinærinstituttet og Jan Robert Bell driftsleder i Cermaq Holmvåg. Foto: Mari Press

Først publisert av Veterinærinstituttet.

Den nyinnstiftede Fiskevelferdsprisen ble delt ut under Aqua Nor i Trondheim. De som står bak er Fiskevelferdsforumet – en samarbeidsplattform for Veterinærinstituttet og Havforskningsinstituttet, som allierte seg med tidsskriftet Norsk Fiskeoppdrett for bred kunnskapsdeling.

Tanken med prisen er å løfte frem de som har gjennomført konkrete tiltak for bedre fiskevelferd i settefisk- eller matfiskfasen.

–Vinneren er en aktør som har tatt grep om fiskens første fase, og jobbet systematisk med forbedringer i en rekke forhold som påvirker velferden. Arbeidet har gitt resultater i form av færre tapere. Fisken presterer også bedre i sjø. Holdningen er, at når fisken får dekket sine behov, blir også produksjonen bedre. Vi gratulerer Cermaq Holmvåg som verdig vinner av Fiskevelferdsprisen, sier jurymedlem Brit Tørud fra Veterinærinstituttet.

Fokusert yngelprodusent

Cermaq Holmvåg er liten yngelprodusent som hvert år gjør tre innlegg med 1,6 millioner rognkorn per innlegg. De er fire ansatte, og produserer også noe stamfisk, eller «elitefisk» som smolt. Omfanget av dette er 220 000 og 440 000 annen hvert år. Vinneren kommenterer prisen på denne måten:

Hva betyr det å vinne denne prisen?

–Veldig gledelig. Det viser at juryen også prioriterer de minste individene. Uten god yngel får du ikke god smolt. God smolt er det som igjen gir en god laks. Så småfisken er viktig.

Hva er det som gjør at dere er så gode på fiskevelferd?

–Vi har medarbeidere med mange års erfaring på anlegget og konsentrerer oss om yngel. Vi har tid til å prioritere at fisken skal ha det bra. Det er også slik at når vi ber om noe som berører velferd så får vi det vi trenger av vår produksjonssjef i Cermaq.

Konkret hva har dere gjort?

Vi har forsket og flyttet tidspunktet for startforing fra klekkeri til startfôringsavdelingen. Vi ser at yngelen sprer seg bedre i karene og kommer opp i vannsøylen tidligere. De har bedre appetitt og er på fôret med en gang.

Tildeling av fôr er forbedret ved at vi har tatt i bruk to fôrautomater per kar, i tillegg til noe håndfôring. Det gir bedre spredning. Fôret må komme rett foran fiskene når de er så små.

Vi har jobbet med hydraulikken i karet og øker vannstrømmene gradvis etter hvor svømmedyktige de er. Vi forsker på finne den optimale strømmen, måler og endrer nesten daglig.

Nok og riktig type lys er enda et aspekt. Vi prøver ut ledlys med mer blått og grønn i lyset. Vi kan ikke måle effekten av dette, men ser at fisken har god spredning og at de tar fôret. Også temperaturen er justert til 12 grader, mens standard i Norge er 14. Vi mener dette gir fisken mulighet til å utvikle organer og skjelett naturlig, mer tilpasset vill tilstand.

Hva motiverer dere til å jobbe med velferd?

Vi har et ønske om å gjøre det bedre for hvert år. Ved å optimalisert alle faktorer, ser vi at vi får en bedre produksjon ved å fokusere på fiskens behov.

Juryen

Juryen besto av Pål Mugaas Jensen fra Norsk Fiskeoppdrett, oppdretter Aino Olaisen, Brit Tørud og Stine Gismervik fra Fiskevelferdsforumet. Vinneren får en diplom og to gavesjekker på 10 000 kroner hver fra Aino AS og NCE Seafood Innovation Cluster.

Fiskevelferdsprisen blir utdelt første gang i 2021 for å stimulere til økt kompetansedeling og bedre fiskevelferd, og den planlegges som en årlig utdeling. Det er åpent for å foreslå nye kandidater gjennom året. Kunnskapen disse har presenteres i tidsskriftet Norsk fiskeoppdrett.

De øvrige nominerte var:

  • Tytlandsvik Aqua
  • SalMars IMM team
  • Lumic/Strømme Service
  • KapMar
  • UIB/RASLAB/ILAB/eMar Digital AS
  • Cargill
  • FishGlobe

 

Her kan du se opptak fra seminaret.