Archive

Civil Engineer – Integrated master program in aquaculture and seafood

Etablering av integrert masterprogram i havbruk og sjømat (sivilingeniør) i samarbeid med NHH, ved Universitetet i Bergen. Studiet har en varighet på 5 år, og vil lede til en sivilingeniørgrad. Fagområdene er biologi, teknologi, innovasjon, ledelse, markedsføring, bærekraft og økonomi. Oppstart august 2016.
Back to overview