Archive

Marine Student Bootcamp

Økt talentattraktivitet og fokus på ungt entreprenørskap er viktig for å oppnå en bærekraftig næring i fremtiden. Marine Student Bootcamp ble arrangert i samarbeid med Nærings- og Fiskeridepartementet og Sett Sjøbein der hensikten er å bygge bro mellom studenter og næring, og å komme opp med innovative løsninger for økt bærekraft.

At a glance

[sic_newssearch_sc]
Back to overview
Search