Archive

Olje og gass møter Havbruk, teknologi og leverandørutvikling

Prosjektet skal bidra til overføring av teknologi og kompetanse fra olje/gass til havbruk. Kjernen i prosjektet er et klynge til klynge samarbeid mellom NCE Seafood Innovation Cluster, GCE Subsea og deres medlemsbedrifter. I tillegg bidrar aktørene Deloitte med prosjektledelse og Kontali Analyse med industrikompetanse. Ønsket er å utvikle en portefølje av akvakulturprosjekter med fremragende forskningskvalitet og der målsettingen er å forså og påvirke vekst og ivareta god fiskehelse.

At a glance

[sic_newssearch_sc]
Back to overview
Search